Houtwal.be --- Fruit ABC --- Tuin- en plantenlinks --- Index tuintaal, tuinbouwtaal  --- Tuintaal: ...

Tuintaal - betekenis/definitie tuinbouwtaal:

"za"
Naar overzicht van tuinjargon

Definities/betekenis van begrippen i.v.m. tuinbouw & tuinieren: zaadbehandeling, zaadhuid, zaadlob, zaadmantel, zaadonkruid, zaadontsmetting, zaadopslag, zaadplanten, zaadvast, zaaiajuin, zaaibak, zaaien, zaaien op afstand, zaaiklaar, zaailing, zaailingonderstam, zaaimachine, zaaimedium, zahnsnoei, zandbinder, zandgrond, zavelgrond

Zaadbehandeling

Het behandelen van zaden om problemen bij de kieming of bij het zaaien te voorkomen. (Kalibreren, coaten, pilleren, ..) Zie weblinks vermeerdering

Zaadhuid, zaadwand, pericarp

Het vlies waardoor het zaad omgeven en beschermd wordt. (Noot, kastanje)

Zaadlob, Cotyl

Het eerste blad of de eerste blaadjes van een kiemplant, die reeds in het zaad aanwezig waren. Deel van het zaad waarin het reservevoedsel zit.

Zaadmantel

De stevige, beschermende laag om het zaad heen.

Zaadonkruid

Onkruid dat zich door zaad vermeerdert. Zie weblinks

Zaadontsmetting

De zaden kunnen ontsmet (behandeld) zijn met fungiciden en insecticiden. Zie weblinks ziekten en plagen

Zaadopslag

Groei van zaadjes en planten op een plaats waar ze niet moeten groeien.

Zaadplanten (tax.)

Men kan de zaadplanten (Spermatophyta) indelen in Naaktzadigen (Gymnospermae) en Bedektzadigen (Angiospermae).

Zaadvast

Uit zaad opgekweekte planten zijn zaadvast als ze dezelfde eigenschappen hebben als de moederplant (moerplant). Nuttige weblink: oude zaadvaste tomatenrassen ruilen

Zaaiajuin, zomerui

Ajuin die in het voorjaar gezaaid wordt. De oogst gebeurt tussen augustus en oktober. Er worden zowel gele rassen als rode rassen als zaaiui geteeld.

Zaaibak

Bak waarin je planten zaait die je later nog één of meer keer moet verspenen.

Zaaien

1.Het vermeerderen van planten door zaden. 
2.Het uitstrooien van zaad.
Zie ook weblinks plantenvermeerdering

Zaaien op afstand

Het apart zaaien van zaden op een bepaalde afstand op de plaats waar zij moeten groeien tot zij worden verplant of geoogst.

Zaaiklaar

Grond die geschikt is om te zaaien.

Zaailing.

Planten ontstaan uit zaden of pitten, meestal wildvormen.

Zaailingonderstam

Onderstammen die men zaait, om ze later te enten. Zie rubriek veredelen en onderstammen

Zaaimachine

Een machine die zaden regelmatig over de grond uitstrooit.

Zaaimedium

Grond of ander materiaal waarin je kan zaaien.

Zahnprincipe, Zahnsnoei

Bij deze methode mogen de gesteltakken slechts de helft van de harttak bedragen. De bedoeling is het juiste evenwicht te krijgen tussen groei en vruchtbaarheid.

Zandbinder

Een zandbinder is een plant die door zijn vorm of groeiwijze in staat is om zand vast te houden. Tussen de meestal harige bladeren van dit type planten blijft zand vastzitten.

Zandgrond

Kiezelaarde of zand houdt het water bijna niet vast en kleeft ook niet samen. Derhalve zeer doordringbaar voor water en lucht.

Zavelgrond

Grondsoort: natuurlijk mengsel van zand en klei.

 

 

Nuttige weblinks:

http://twitter.com/gdekinder

ABC van het plantenlatijn.
Betekenis van botanische namen.
Blauwbessen, koningin der bessen

Groente & Fruit Encyclopedie
Plantenvermeerdering
Plantennomenclatuur
Fruit encyclopedie
Planten interactief
Fruit ABC