Houtwal.be -->  -- Fruit ABC -- Tuin- en plantenlinks  -->   Weblinks: nieuw aangemeld en toegevoegd


   Nederlandstalige gardensites per categorie:
4. Nieuwe sites (ongesorteerd)
Overzicht alle categorieŽn van Guy's verzameling Nederlandstalige tuinsites. 
1. Algemeen: biologie, plantenziekten, plantendatabase, plantenvermeerdering, snoeien alg. 2. Planten: fruit, groenten, sierplanten, tuinaanleg en onderhoud 3. Allerlei: materialen, portaalsites, linkoverzichten, tuincentra, tuincatalogi, verenigingen 4.Nieuwe links
5. Overzicht alle categorieŽn   Naar plantennomenclatuur website  

4. Nieuw

Nieuw:

FruitABC fruitlinks Nieuw vanaf maart 2022

ABC van het plantenlatijn. Betekenis van botanische namen.
Fruit ABC - fruit-encyclopedie 
Fruitblog - Fruit ABC (Dagboek fruitsoorten telen)
Snoeikalender fruitbomen
Tomaten in diverse kleuren, vormen en smaken.

 

Overige nuttige weblinks:

ABC van het plantenlatijn. Betekenis van botanische namen.
Blauwbessen, koningin der bessen
Groente & Fruit Encyclopedie
Plantenziekten en plagen
Plantennomenclatuur
Planten interactief
Fruit ABC

 

 

Nieuw!

ABC van het plantenlatijn.
Betekenis van wetenschappelijke plantennamen
.
 

Auteur: Guy De Kinder
Ruim 2000 geslachtsnamen; omvang 200 pagina's.
Formaat 14,8 x 21 cm; 


 


Gebroken links?
Suggesties voor ruilen van tuin- en plantenlinks?
Graag een seintje naar mijn emailadres met onderstaand formulier!

Zonder schriftelijke toelating mag er niets uit deze uitgave (teksten, foto's/ tekeningen) worden overgenomen, gekopieerd, bewerkt, aangepast, aangeboden worden op BBS- en/of internet systemen en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, email en attachfile. Evenmin is toegestaan het overnemen van teksten op websites of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de webmaster (De Kinder G.). Overtredingen zullen bestraft worden volgens het  recht op Copyrights beschermingen. Integrale overname is verboden zonder toestemming en link http://www.houtwal.be
De webmaster kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden.

No part of this website may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission and link from the publisher/ webmaster.

Suggesties en opmerkingen? Email sturen?  

Terug naar begin (home)

Laatste aanpassing op 27/02/22